Kry Hulp en Leiding met Beroepskeuses van ’n Ervare Sielkundige in Pretoria

As iemand praat van ’n sielkundige in Pretoria, is die eerste ding waaraan mense dink nie gewoonlik beroepsleiding of -berading nie, maar dr. Tienie Maritz, ’n ervare en gekwalifiseerde sielkundige in Pretoria, bied beroepsgerigte assesserings, leiding en verwante dienste aan om mense van alle ouderdomsgroepe met hulle beroepskeuses te help.

 

Hoekom van so diens gebruik maak?

As ervare sielkundige in Pretoria wat dienste soos huweliksberading, ouerleiding, opvoedkundige assesserings en terapie vir gesinne en individue aanbied, verstaan dr. Maritz ook dat dit nie maklik is vir ’n jongmens om ’n beroepskeuse te maak volgens hul voorkeure, persoonlikheid, vaardighede en drome nie. In baie gevalle kies jongmense vakke op skool omdat hul vriende daardie vakke kies. Hul studeer ook verder in beroepsrigtings wat deur hul ouers of vriende aanbeveel word. Jare later is hul steeds in daardie beroepe, maar is ongelukkig. Hulle vorder nie of hul vind net geen aanklank by hul daagliks take nie.

In sulke gevalle is dit aan te beveel om ’n sielkundige soos dr. Tienie Maritz in Pretoria te spreek om ’n beter begrip te verkry van watter beroepsrigtings meer geskik vir hulle sou wees. Beroepsleiding sluit in aanlegtoetse, assesserings wat kognitiewe vermoëns en leerwyses bepaal en persoonlikheidstoetse. Hierdie is wetenskaplik gefundeerde metodes om mense te help bepaal waarin hul belangstel, waar hul aanlegte lê en watter faktore hulle keuses beïnvloed.

As jy een van daardie mense is wat voel asof jy vasgevang is in ’n beroep waarin jy nie presteer, gelukkig is of ’n toekoms het nie, en jy wil van beroep verander, maar weet nie in watter rigting of hoe om die oorgang te maak nie, sal jy die dienste wat dr. Tienie Maritz as sielkundige in Pretoria aanbied beslis waardeer. As jy ’n skeidingspakket ontvang het en na jare se werk in een vakgebied wil uitvind waarin jy jou talente en tyd kan belê, maak ’n afspraak met dr. Maritz vir assesserings en beroepsgerigte leiding om jou te help om die keuse te maak wat reg is vir jou.

Sy dienste is ewe toepaslik as jou kind op skool vakkeuses moet maak of jou kind op universiteit voel dat hul studierigting hulle verveel of eenvoudig nie iets is waarin hul wil spesialiseer nie. Deurdat ’n mens insig verkry van jou of jou kind se sterkpunte, aspekte wat beroepskeuses beïnvloed het, onderliggende aspirasies, vrese en persepsies, asook talente wat sekere beroepskeuses ondersteun, is dit moontlik om beter en ingeligte keuses te maak.

’n Mens spandeer baie van jou tyd by jou werk, hetsy dit jou eie besigheid is en of jy ’n salaris verdien. Dit is daarom baie belangrik dat jy gelukkig moet wees met die rigting waarin jy werk. Beroepsleiding en -berading help jou om te verstaan hoekom jy ongelukkig is, of watter keuses beter sal pas by jou persoonlikheid, aanlegte, ervaring, verwagtinge, waardes en denkwyses. Dit help jou ook om beroepsveranderinge te kan maak of, as dit ’n noodgedwonge verandering is, hoe om dit te verwerk.

Maak ‘n afspraak met dr. Maritz, ’n ervare sielkundige in Pretoria, vir beroepsberading, -ontleding en -leiding om nuwe insig te verkry rakende enige van die bogenoemde aspekte.

A message from Dr Tienie Maritz

Get the latest information from the S.A Health Department about COVID-19 - LEARN MORE