Kry Hulp vir Emosionele Probleme van Ervare Sielkundiges in Pretoria

Afknouing neem baie gedaantes aan. Miskien word jou seun of dogter in die skool afgeknou en weet nie hoe om dit te hanteer nie. Hy of sy voel dikwels verkeerdelik dat dit hul eie skuld is en wil dalk nie eens daaroor praat nie. Hul voel dalk dat as hul met ’n onderwyser of jou as ouer gesels, dat julle die boelie sal konfronteer en sake net vir hul sal vererger. In so ’n geval kan dit beter wees as jy jou kind na een van die mees ervare en welbekende sielkundiges in Pretoria neem waar hul met vrymoedigheid oor hulle vrese, daaglikse lewens en probleme kan praat.

 

Dit kan natuurlik ook die geval wees dat jou kind woedeuitbarstings kry wat dit moeilik maak om met hulle oor belangrike sake te gesels. Jy voel dalk dat wanneer jy die gedrag aanspreek, dit die situasie vererger en jy vrees dat jou kind hulself of iemand anders skade kan aandoen tydens so ’n uitbarsting. In so ’n geval is dit ook beter om hulp van een van die mees ervare sielkundiges in Pretoria te verkry eerder as om die situasie te vererger deur dit verkeerd te hanteer.

 

Het jou seun of dogter reeds van vroeg af tekens van dwelmafhanklikheid getoon? Was hul reeds by ’n dwelmrehabilitasiesentrum? Merk jy weer die waarskuwingstekens op? Dit maak nie saak of hul nog op skool of reeds volwassenes is nie; jy kan hulle help, maar hulp van een van die mees ervare sielkundiges in Pretoria gaan waarskynlik nodig wees sodat die regte stappe geneem kan word en hulle met die nodige leiding en insig tot die kern van hulle dwelmafhanklikheid kan deurdring. Gesinsberading mag dalk ook nodig wees en in so ’n geval sal jy eerder met ’n kundige wil saamwerk as om foute te begaan wat die probleem kan vererger.

 

Soms is ’n mens net té emosioneel betrokke om werklik te kan help. Dit is tydens sulke tye dat dit raadsaam is om vir hulp by ’n kundige aan te klop – iemand wat begrip en ervaring het en oor die nodige kwalifikasies en kundigheid beskik om indiepte hulp te bied. So ’n kundige verstaan hoe belangrik dit is om nie iemand se vertroue te skok nie en hoe om te kommunikeer, te luister en te lei.

 

Jy is nie alleen nie en as jy nie meer kans sien om verder te gaan nie. Moenie tou opgooi nie. Skakel dr. Tienie Maritz, een van die mees gerespekteerde en ervare sielkundiges in Pretoria om jou, ‘n geliefde of julle gesin te help.